מסמכים להשקעות בעולם הקולנוע

מסמכים להשקעות בעולם הקולנוע

לסרטים עלילתיים, עובדתיים, תיעודיים, סדרות בפרקים, סדרות מיני ותוכניות טלוויזיה

 1. הטיוטה האחרונה של תסריט הצילומים;
 2. העתק אישור התסריט שניתן ע”י NMC;
 3. לוח הזמנים לצילום;
 4. תקציב סופי ADQPE המפורט עבור הוצאות ההפקה באבו דאבי;
 5. העתק של ההסכם שבוצע בין המבקש הנחה לבין מממן/ים בינלאומי להפקה (היכן שרלוונטי);
 6. העתק של הסכם בין “Media Zone” – חברה המבוססת באבו דאבי (השותף המקומי) וחברת ההפקה הבינלאומית (במידת הצורך);
 7. העתק של ביטוח הפקה רלוונטי, כולל הוכחת ביטוח אחריות ציבורית ואחריות לפיצוי עובדים (לא חל על פרויקטים שלאחר ההפקה);
 8. הצהרה בשבועה;
 9. רישיון סחר נוכחי של חברת המבקש.
מסמכים להשקעות בעולם הקולנוע
פרסומות

פרסומות

 1. מכתב אישור מהלקוח
 2. לוח סיפור (ים) ו/או טיוטה סופית לצילומים
 3. לוח הזמנים לצילום;
 4. תקציב סופי ADQPE המפורט עבור הוצאות ההפקה באבו דאבי;
 5. העתק של ההסכם שבוצע בין המבקש הנחה לבין מממן/ים בינלאומי להפקה (היכן שרלוונטי);
 6. העתק של הסכם בין “Media Zone” – חברה המבוססת באבו דאבי (השותף המקומי) וחברת ההפקה הבינלאומית (במידת הצורך);
 7. העתק של ביטוח הפקה רלוונטי, כולל הוכחת ביטוח אחריות ציבורית ואחריות לפיצוי עובדים (לא חל על פרויקטים שלאחר ההפקה);
 8. הצהרה בשבועה;
 9. רישיון סחר נוכחי של חברת המבקש.

"פוסט-פרודקשיין", אפקטים וסאונד דיגיטליים (PDV)

 1. תסריט / לוח סיפור / תקצירים עדכניים
 2. לוח זמנים להפקת ה”פוסט-פרודקשיין”
 3. תקציב סופי ADQPE המפורט עבור הוצאות ההפקה באבו דאבי;
 4. העתק של הסכם בין “Media Zone” – חברה המבוססת באבו דאבי (השותף המקומי) וחברת ההפקה הבינלאומית (במידת הצורך);
 5. הצהרה בשבועה;
 6. רישיון סחר נוכחי של חברת המבקש.
בחור על מחשב
לידן שטרוויס | Arab-IL
כלי נגישות